Chi bộ trường THPT Nguyễn Công Trứ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2020…

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29 tháng 12 năm 2020 Chi bộ trường THPT Nguyễn Công Trứ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2020, Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác đảng năm 2021 và Khen thưởng các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Cùng ngày Chi bộ Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Phạm Tiến Thái và trao Quyết định chuyển đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Xuân.