Hoàng Ngọc Sơn
 • Hoàng Ngọc Sơn
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0982221545
 • hoangngocson1980@gmail.com
 • Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng
Ông Nguyễn Thành Mai
 • Ông Nguyễn Thành Mai
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
 • 02623522843
 • nguyenthanhmaibmt@yahoo.com.vn
 • Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ từ 02/5/2018
Ông Nguyễn Cao Cường
 • Ông Nguyễn Cao Cường
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0983 703 637
 • nguyencaocuongnct@gmail.com
 • Thạc sĩ Quản lý giáo dục