Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 của trường THPT Nguyễn Công Trứ (NCTr Online)

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Quyết định về việc chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập tổ chức xét tuyển sinh năm học 2023-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk.

– Điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập tổ chức xét tuyển sinh, năm học 2023-2024.

– Danh sách học sinh TRÚNG TUYỂN vào lớp 10 của trường THPT Nguyễn Công Trứ năm học 2023-2024.

– Danh sách học sinh KHÔNG TRÚNG TUYỂN vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ năm học 2023-2024.

– Thông báo về việc học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 của Trường THPT Nguyễn Công Trứ.

Ban biên tập trang thông tin điện tử Trường THPT Nguyễn Công Trứ