Thành tích nhà trường

Trường THPT Nguyễn Công Trứ tiền thân là Trường THPT Bán công Krông Pắc, được thành lập theo Quyết định số 94/QĐUB ngày 21 tháng 01 năm 1998 của UBND Tỉnh Đăk Lăk.

Trong năm học đầu tiên (1998 – 1999), trường chỉ có quy mô 6 lớp (3 lớp 10, 3 lớp 11) với 300 học sinh cùng 20 Cán bộ, công chức – viên chức, Chi bộ Đảng của trường cũng được thành lập với 04 đảng viên.

Cùng với sự phát triển chung của ngành Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đăk Lăk nói chung và Huyện Krông Pắc nói riêng, ngay trong năm học thứ 2 (1999 – 2000) Trường đã phát triển mạnh với quy mô 19 lớp với tổng số học sinh là 925 đủ cả 3 khối lớp. Tổng số Cán bộ; công chức – viên chức của trường là:

Cao điểm về quy mô phát triển của trường là năm học 2005 – 2006 với 62 lớp với 3219 học sinh (khối 12: 17 lớp; khối 11: 21 lớp; khối 10: 24 lớp) cùng 96 Cán bộ công chức – viên chức. Vì cơ sở vật chất, phòng học, giáo viên còn thiếu nên phải tổ chức học 2 buổi đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

Từ năm học 2009 – 2010, trường được chuyển đổi từ hệ Bán công sang hệ công lập với tên gọi: Trường THPT Nguyễn Công Trứ.

Từ đây nhà trường chú trọng nhiều hơn về chất lượng tuyển sinh đầu vào để nâng dần chất lượng giáo dục cho học sinh, tạo niềm tin cho phụ huynh.

Năm học 2017 – 2018 trường có 32 lớp với 1305 học sinh; 89 Cán bộ, công chức – viên chức. Chi bộ Đảng có 41 đảng viên.

Năm học 2018 – 2019 trường có 32 lớp với 1145 học sinh; 87 Cán bộ, công chức – viên chức. Chi bộ Đảng có 40 đảng viên.

Ban biên tập