TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ VINH DANH HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 (NCTr Online)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ VINH DANH HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 (NCTr Online)

Lượt xem:

I. Học sinh có tổng điểm thi 06 môn thi cao nhất: II. Danh sách Học sinh có điểm thi cao nhất: III. Danh sách Học sinh có điểm thi từ 8.0 trở lên theo môn:   IV. Danh sách Học sinh có điểm xét Đại học cao nhất các khối A00; A01; B00; C00; C01; C03; D01; D07: V. Danh sách Học sinh có điểm xét Đại học [...]