Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Sô: 1840/SGDĐT- CTTT 02/12/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chông dịch Covid-19 và triển khai các tài liệu truyền thông về phòng, chông dịch bệnh Covid-19 và công tác y tế trong trường học
Nghị định 136/2020/NĐ-CP 24/11/2020 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên