Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ trường THPT Nguyễn Công Trứ.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 04/5/2022 Chi bộ Trường THPT Nguyễn Công Trứ tổ chức Lễ kết nạp quần chúng Nguyễn Viết Thạnh, quần chúng Nguyễn Khương Ngọc An, quần chúng Nguyễn Trần Ngọc Hà và quần chúng Đoàn Minh Thư vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Về dự Lễ kết nạp Đảng viên của Chi bộ Trường THPT Nguyễn Công Trứ có đồng chí Huỳnh Văn Quý – Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Đồng chí Huỳnh Văn Quý – Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy phát biểu ý kiến.

Một số hình ảnh buổi Lễ kết nạp Đảng viên của Chi bộ Trường THPT Nguyễn Công Trứ: