Bểu mẫu Hồ sơ CCVC theo TT 07 của Bộ nội vụ.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Bểu mẫu Hồ sơ CCVC theo TT 07 của Bộ nội vụ.
Loại tài nguyên Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin
Loại tập tin application/rar
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 26/10/2019
Lượt xem 789
Lượt tải 35
Xem tài liệu Không có
Tải về