Quyết định Về việc chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập xét tuyển sinh năm học 2022-2023.

Lượt xem:

Đọc bài viết

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ NĂM HỌC 2022 – 2023