• Tổ Văn Phòng
  • Tổ Văn Phòng
  • Bà Nguyễn Thị Hà - Tổ trưởng
  • 0982029296
  • nguyenthiha@c3nguyencongtru.daklak.edu.vn
  • Tổ có 8 nhân viên.