Ông Hoàng Ngọc Sơn
 • Ông Hoàng Ngọc Sơn
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Bí thư Chi bộ - Phó hiệu trưởng
 • 0982 221545
 • hoangngocson1980@gmail.com
 • Phó Hiệu trưởng.
Ông Võ Tá Táo
 • Ông Võ Tá Táo
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên - Bí thư Đoàn TNCS HCM
 • 01665587818
 • tataovo@gmail.com
 • Thạc sĩ - Giáo viên tổ Sử - GDCD
 • Ông Nguyễn Thành Mai
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
 • 02623522843
 • nguyenthanhmaibmt@yahoo.com.vn
 • Thạc sĩ quản lý giáo dục - Hiệu trưởng.
Ông Hạ Nhất Thụy
 • Ông Hạ Nhất Thụy
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên - Chủ tịch Công đoàn trường
 • 0987796976
 • hanhatthuy77@gmail.com
 • Tổ trưởng tổ bộ môn Lý - KTCN
Ông Nguyễn Trung Thành
 • Ông Nguyễn Trung Thành
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên - Tổ trưởng tổ Sinh - KTNN
 • 0982221556
 • binhnguyen010905@gmail.com
 • Thạc sĩ - Tổ trưởng tổ Sinh-KTNN