Ông Hạ Nhất Thụy
 • Ông Hạ Nhất Thụy
 • BCH Công Đoàn
 • Chi ủy viên - Chủ tịch Công đoàn trường
 • 0987796976
 • hanhatthuy77@gmail.com
 • Tổ trưởng chuyên môn Tổ Lý - KTCN
Ông Võ Văn Toàn
 • Ông Võ Văn Toàn
 • BCH Công Đoàn
 • Phó Chủ tịch Công Đoàn trường
 • 0965258113
 • nguyenchuong263@gmail.com
 • Tổ bộ môn Sử - GDCD
Ban chấp hành Công đoàn trường
 • Ban chấp hành Công đoàn trường
 • BCH Công Đoàn