Lễ Tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong nhà trường năm học 2023 – 2024 (NCTr Online)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ kế hoạch năm học của Nhà trường, cũng như nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2023 – 2024.

Căn cứ kế hoạch số 138/KH-CAH-XDPT, ngày 30/07/2023, kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trong học sinh, sinh viên năm học 2023- 2024.

Sáng nay ngày 06/11/2023, Trường THPT Nguyễn Công Trứ tổ chức buổi lễ tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong nhà trường năm học 2023 – 2024.

Các đại biểu tham dự buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Công an Huyện đã truyền đạt các nội dung liên quan tới pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và các vấn đề liên quan đến tội phạm. Đặc biệt, nhấn mạnh mối nguy hại của bạo lực học đường đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đại diện CA huyện tuyên truyền về an toàn giao thông

Qua buổi tuyên truyền, giúp cho viên chức, người lao động và đặc biệt đối với học sinh, hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và những quy định của pháp luật về tội phạm, tác hại của bạo lực học đường, cách phòng chống tệ nạn bạo lực học đường, nâng cao ý thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự.

Đại diện CA huyện tuyên truyền về phòng chống tội phạm

Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, trong thời gian tới Nhà trường tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống tội phạm để đảm bảo an toàn, an ninh trường học.

Đại diện lãnh đạo Nhà trường tặng hoa CA huyện tuyên truyền về an toàn giao thông

Đại diện lãnh đạo Nhà trường tặng hoa CA huyện tuyên truyền về phòng chống tội phạm

Một số hình ảnh của buổi tuyên truyền:

Để giảm thiểu những hậu quả do tai nạn giao thông và các tệ nạn gây ra, mỗi học sinh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường học tập thân thiện, lành mạnh.

NCTr Online