Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng; ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng; ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng”

– Hình thức: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet.

– Thời gian: Thời gian thi bắt đầu từ ngày 15/10/2023 và kết thúc vào ngày 30/11/2023.

– Thành phần tham gia cuộc thi: công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên trong phạm vi cơ quan.

– Địa chỉ truy cập tham gia cuộc thi: https://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn.

– Mà QR Code cuộc thi:

– Poster cuộc thi:

– Thể lệ cuộc thi: